להכין ליום הברית הכל אודות ברית המילה מאמרים נבחרים
תמונות ווידאו צור קשר
על המילה | בית חב''ד רמת אליהו > ברית מילה > הכל אודות ברית המילה 22

בית חב''ד רמת אליהו > ברית מילה > הכל אודות ברית המילה > על המילה

על המילה

רקע

משמעותה של מצוות המילה המילה היא כריתת הערלה מהאיבר הזכרי,בברית המילה נכנס הבן בבריתו של אברהם אבינו וממשיך מסורת בת אלפי שנים הכוללת את כל פרטי הדינים והמנהגים הקשורים בטקס של הברית. אדם שלא נימול - קרוי - ערל שפירושו - חסום. הראשון שנצטווה על המילה היה אברהם אבינו ומאז ואילך זרעו של אברהם אבינו אמון על ברית זו, ולכן כל זכר בן שמונה ימים נימול. כניסתו של הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו מחברת אותנו כחוליה בשרשרת החוליות של העם היהודי.

הלכות מילה

הלכות מילה נידונו בהרחבה בתלמוד ובפוסקים הספר הראשון שדן באופן יסודי בענייני מילה הוא "כללי המילה" שנכתב בשנת 1892 בברלין, ע"י רבי יעקב הגוזר ובנו רבי גרשום הגוזר. בדורות האחרונים התפרסמו ספרים ומאמרים רבים הן נלכתיים והן רפואיים העוסקים בענייני מילה

חשיבות מצות המילה

  • גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות [ תלמוד ירושלמי, , נדרים ג,ט]
  • גדולה מצות מילה משאר מצות עשה [ שולחן ערוך יורה דעה ר"ס א']
  • גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו [ תו"ש בראשית פי"ז אות ג']
  • גדולה מילה שהיא דוחה את השבת החמורה [ דרים לא ב]

טעמי מצות מילה

הברית היא אות בין הקב"ה לכנסת ישראל מתנאי המילה וטעמיה הוא לזכור תמיד, כי היא אות אלוקי אשר ציוונו אלקים לשימו בכלי התאוה הגוברת באדם, כדי שיוכל להתגבר עליה. המילה היא סימן היכר והבדלות בין ישראל לאומות העולם. טעות לנמק את מצות המילה בשיקולי בריאות, היגיינה או אסטטיקה למיניהם למרות שמחקרים מוכיחים כי המילה מורידה את הסיכוי לחלות במחלה ממארת. לפיכך, אי אפשר לומר שהברית אין בה תועלת והיא סתם 'פציעה' בגוף האדם. 

הביטוי "אות ברית", בא לבטא סימן הטבוע בבשר האדם המעיד על יהדותו, דבר שבין השאר שמר בדורות עברו על יחודו של העם היהודי, מנע את התבוללותו והטמעותו בנכר. ההיסטוריה מלאה במקרים בהם יהודים מלו עצמם בעתות סכנה. כך למשל בימי גירוש ספרד והאינקוויזיציה, בימי השואה וכן במקומות מסוימים במזרח אירופה שהיו תחת השלטון הקומניסטי. מי שלא מפני פיקוח נפש עשה זאת ברגע שהתנאים אפשרו את קיום הטקס.

היום כשאתם מכניסים את ילדיכם בבריתו של אברהם אבינו, אתם למעשה מצהירים "אני יהודי".

שלח תגובה הדפסה שלח לחבר שתף
הכל אודות ברית המילה
תמונות ווידאו
מאמרים נבחרים

בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר) רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשל"צ
מנהל בית חב"ד ושליח הרבי מליובאוויטש: הרב חנן כוחונובסקי
טלפון: 03-9618874 | נייד: 052-2681782 | פקס: 03-9517017 | beit_chabad@bezeqint.net

מופעל ע''י חב''ד שעל אתר - מרכז אתרי חב''ד באינטרנט © 2020