הזמנים נכונים ל
חו"ל:
בינלאומי:
    Lat   deg   min   S Lon   deg   min   E
שעון קייץ
נץ החמה (זריחה)
סוף זמן קריאת שמע
סוף זמן תפילה
חצות היום והלילה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
זמנים נוספים
הזמנים באתר מוצגים באדיבות http://www.kaluach.org
Copyright © 5760-5763 (2000-2003 CE), Abu Mami and Yisrael Hersch. All rights reserved.