בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

רבי • לא ליהודים בלבד

נוכחתי במסירות הנפש העצומה שמקריבים שלוחיו של הרבי בכל מקום בעולם. אפשר לומר שההקרבה היא גם של העולם הזה וגם של העולם הבא....

ביקורי הראשון אצל הרבי נערך לפני שלושים וחמש שנים. היא התקיימה בשעות לא מקובלות בעולם כולו, אבל כשמדובר ברבי – אלו היו השעות הרשמיות. במהלך הפגישה, הרבי התעניין מאוד בדברים הנעשים בארץ וכן בתחום המשפט בו אני עוסק ובעיקר בתחום המשפט העברי. הרבי גם התעניין מאוד בתדפיסים שכתבתי והגשתי לו, וסביב כך נסבה פגישתנו הראשונה. במיוחד הטרידה אותו בעיית "מיהו יהודי", אבל הרבי הראה שליטה ללא מצרים בכל תחום הנעשה בארץ, על כל פרטיו.

המפגשים האחרים לא היו אישיים כמו הראשון, אלא בהזדמנויות אחרות בהן הייתי נוכח בהתוועדויות כשהרבי מנצח אליהן. לאחר מכן המשיך הקשר בעיקר בדברים שכתב ונדפסו בספריו, כשאני מצטט אותם בכתבים שונים שהוצאתי.

תחום עיסוקי העיקרי היה בנושא שבע מצוות בני נח, וכמובן שנדרשתי ליחסו הכביר של הרבי בתחום זה, ובו אעסוק. כתבתי ספר באנגלית, שנקרא: "החוק ובני נח", שלמעשה עוסק במצוות ודינים של בני נח. הבאתי בנספח את ההחלטה של הסנט האמריקאי בקשר לאימוץ שבע מצוות בני נוח כמסמך שמבטא את הערכים שארצות הברית מבקשת ללכת בעקבותיהם. זה למעשה הצהרה של הקונגרס האמריקאי בעניין מצוות בני נח, וזה נעשה ב- 26 למרץ 1991, כיום החינוך בארצות הברית שמנציח את יום הולדתו של הרבי.

שם בהחלטה נאמר, "שמאחר והקונגרס מכיר במסורת ההיסטורית של הערכים האתיים והמוסריים, והעקרונות שהם מהווים בסיס לחברה המתורבתת שהאומה שלנו – ארצות הברית הגדולה נוסדה", ובעקבות כל אלה, אחרי כמה דברי הקדמות – הם מאמצים את הפסקה הבאה: מאחר והערכים האתיים והמוסריים היו יסוד לחברה האנושית, אותם ערכים שידועים בשם 'שבע מצוות בני נח', ומאחר והרבי מנחם מענדל שניאורסאהן מנהיג תנועת ליובאוויטש הוא בעל אישיות נכבדת בעולם, בהזדמנות זו של יום הולדתו השמונים ותשע החל בעשרים וששה במרץ 1991, לציון גדולתו של המנהיג הרוחני – הרבי – השנה התשעים תהיה שנה של חינוך שאנו נבקש על-ידי חינוך וצדקה להחזיר לעולם את הערכים המוסריים והאתיים המונחים ביסוד שבע מצוות בני נח".

בספרי אני סוקר עוד את המהפכה הגדולה של שבע מצוות בני נח והנחלתם לאומות העולם , שהרבי חולל מהפכה של ממש (גם) בנושא הזה. הרבי הרחיב דברים במסגרות שונות של כתביו, שמראים על המושגים שלו ועל ההיקף של העניין שהוא רואה בקידום העולם כולו. לא רק קידום האומה היהודית, אלא הסתכלות רחבה על העולם כולו – כדי שיהיה עולם יותר טוב. כך למשל, בליקוטי שיחותיו משנת תשמ"ה, בפרשת משפטים, ציטט הרבי את דברי הגמרא במסכת ברכות, דף יז. "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נוכרי בשוק". "כי על דרך הפשט" אמר הרבי "מראה גודל יוקר כבוד הבריות שהיה אצלו, וכדמוכח גם מזה שלא הקדימו אדם כולל עם הארץ מבני ישראל".

כלומר: ההשקפה הזו, היחס הזה שכל הריות כולם נבראו ע"י הקב"ה "בצלם אלוקים" זהו הביטוי היהודי למונח שרווח היום "כבוד האדם". במקורות הוא כונה "כבוד הבריות". כדי להעיר, אומר שהמונח "כבוד הבריות" השתלב גם בחקיקה של הכנסת לפני שנים מעטות, כאשר קבעה הכנסת בחוק את זכויותיהם של הנשים המוגבלות – פיזית או נפשית. חוק זה – כך קבעה הכנסת – מיוסד על ערך האדם "שנברא בצלם" ובערך "כבוד הבריות". זהו האזכור היחיד שמצאתי, לעת-עתה, ואני תקווה שבעתיד ימירו את הביטוי בזה היהודי שמעמיק הרבה יותר ומגדיר את הנברא "צלם אלוקים". הדבר הזה נותן תשובה ממשית יותר ביחס שלנו לעולם כולו.

וכבר ישנם ניצנים ראשונים למפעל כביר זה של הרבי, בדמות תנועה חדשה שקמה בארצות הברית ומונה גויים רבים הקוראים לעצמם "בני נח" המבקשים ללמוד את המצוות השייכות לבני נח. הם ביקרו בארץ מספר פעמים ואף נפגשו עמי, והביעו את רצונם המפורש לחיות על-פי הערכים של שבע מצוות בני נח. אמנם מדובר בראשיתה של מגמה, אבל ספיחה מבצבצים גם במדינות אירופה ובמדינות בארה"ב.

כך אנו מבחינים שאנשים מפנימים את הרעיון שהתורה מנחה את העולם כולו – ולא רק את העם הנבחר – עם ישראל – ונותנת הוראות וכללים כיצד על בן אנוש להתנהג.

כאמור, מאמר זה אינו ממצה בכהוא זה את הבשורה העצומה שהיא הרבי בדמותו הענקית לעולם, אלא התמקדתי בנושא אחד מיני רבים שיש לי יד בו. די אם אעיף מבט בנסיעותיי בברית המועצות ואירופה כדי להיווכח ברוח שהפיח הרבי בעצמות היבשות, ובכוחו ממשיכים היום שלוחיו הרבים להחיות נשמות. מי מתעורר בזיקה לאומית גרידא, ויש ולאחר מכן מתרגמת בהתעוררות רוחנית שהיהודי יהיה שלם בדרכיו ולא רק ברגשותיו ובתחושות הנפש שלו.

נוכחתי במסירות הנפש העצומה שמקריבים שלוחיו של הרבי בכל מקום בעולם. אפשר לומר שההקרבה היא גם של העולם הזה וגם של העולם הבא. שהרי לפעמים יש מניין דחוק ולעיתים גם זה לא, כך שהם ממש מקריבים את הרוחניות שלהם בשביל הרוחניות של יהודי נידח לא במובן של השבטים אלא בהקשר של מצבו הרוחני.

ועוד לא נגענו בגדלותו העצומה של הרבי בכל מכמני התורה, אותה אני מצטט מספריו הרבים כמו "חידושים וביאורים ברמב"ם" וספרים אחרים של תורתו העצומה איך שהיא משתקפת בכל התחומים השונים של העיסוק התורני. הבאנו מעט מזעיר על השפעתו חובקת עולם של הרבי בנושא שבע מצוות בני נח, בו זכיתי לעסוק.

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה