בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

אקטואליה

העולם הוא גן מלבלב

מאמר החסידות האחרון של הרבי יוסף יצחק זצ"ל – שהפך לצוואת חיים – מאתגר אותנו לגלות את ה'גן' שבתוך העולם. לא להיבהל מהקשיים ומהרוע, אלא להוביל את העולם לתכליתו ולייעודו, כפי שקבע לו הקב"ה.

ושבתי בשלום..

כעת אנחנו לקראת ההכרעה הסופית. רגע האמת קרוב מתמיד. כוחות הרוע ירכינו ראש וייאלצו להכיר באמת של הטוב. הבריאה כולה תכיל בשמחה את גילויה של המלכות האלוקית בעולם – בגאולה השלמה

אות ברית

מיומו השמיני והלאה נושא עימו כל אדם מישראל את אות הברית הזה ואינו נפרד ממנו לעולם. לא היה עוד בישראל אות, ששמר על יחודו של עם ישראל ומנע התבוללות וטמיעה כאות ברית-המילה.

כולם בסוכה אחת!

כמו המינים, גם לנו קדושה ייחודית רק מכוח האחדות בין כולנו. הקדוש-ברוך-הוא משרה קדושה וברכות באיכות אחרת לגמרי כאשר שוררת בנינו אהבה ואחווה אמתית

צדק חברתי

הבורא מקיים בכל חברה אנשים חלשים ונזקקים לצד אנשים בעלי יכולת גבוהה יותר, על מנת שאלו יפרנסו את אלו ויצרו יחד חברה סינרגטית, המבוססת על ערכים של ערבות הדדית ותמיכה

הערובה לעתידנו – החינוך

רק התחייבות לחינוך הילדים וגידולם על ברכי היהדות הנאמנה מהווה ערובה טובה לכך שהעם לא ישכח את המתנה שקיבל מבוראו. רק חינוך יהודי מבטיח שהתורה תמשיך להיות מונחלת מדור לדור, לנצח

עשו ככל יכולתכם!

להיאנח ולבכות קל. אולי גם מפתה. אבל זה לא מספק.. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שנעשה ונפעל במלוא המרץ והכוח – כל שביכולתנו! – להבאת הגאולה, על-ידי מצוות ובמעשים טובים.

פעמי המשיח

לנגד עינינו מתגשמים זה אחר זה הסימנים שנתנו לנו חז"ל על תקופת ’עקבתא דמשיחא’. העולם הולך ומכשיר את עצמו לגאולה

מהי תורת החסידות

כורי פחם ושולי פנינים חייבים להסתמך על הוראות המדריך על מנת להצליח כל אחד במשימתו, אך את החמצן לנשימה עליהם לשאוף בכוחות עצמם ולא להסתמך על כך שהמדריך ישאף אותו עבורם

הגלגל מסתובב

העימות הזה מתגלגל מנושא לנושא ומסוגיה לסוגיה, אבל במהותו הוא עוסק בשאלה מרכזית אחת – איזו מדינה אנו מבקשים לכונן