בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

הגות ומחשבה

כי האדם עץ השדה

הקשר בין האדם לעץ השדה אינו מתחיל ומסתיים בעובדה שהאדם ניזון מעץ השדה. יש הרבה מן המשותף בין האדם לאילן..

נטיעה רכה

במקורות דברי ימי ישראל נמשל היהודי לעץ : "כי האדם עץ השדה", היינו, שפעולותיו הרוחניות דומות להפליא לאילן. ואמנם, בהתבוננות קצרה נוכל למצוא קשר רב בינהם.. מקבילויות רבות מצינו בין העצים לאדם, ומשמעות מיוחדת להם. לשמור על זכויות האילן

האדם והעץ

חשיבותו של ט"ו בשבט בלוח היהודי איננה אגרונומית בלבד, שכן במקורות דברי ימי ישראל נמשל היהודי לעץ: "כי האדם עץ השדה" • פעולותיו הרוחניות דומות להפליא לאילן • ישראל הלוי מגיש: "העץ – ידידו הטוב של האדם".

מצוה להיות בצמיחה תמיד!

תכונת הצמיחה והגידול של האילנות מחייבת כל יהודי להוסיף עוד ועוד גם בפעולות של הפצת אור התורה והמצוות בסביבתו ■ לראש השנה לאילנות

ארץ-ישראל – ארץ-הקודש

ט"ו בשבט הוא זמן ראוי להתעלות מעל כל חילוקי הדעות ולעורר את אהבת ארץ-ישראל. הערך הבסיסי של קשר לארץ-ישראל אינו אמור להיות שנוי במחלוקת