בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

הקהל

הַקְהֵל' – מה זה?

שנה זו, תשס"ט, נקראת 'שנת הקהל' • בזמן המקדש היו כל העם מתקהלים בסוכות ושומעים את המלך • מה המשמעות של 'הקהל'?

להתקהל ב'הקהל'

השנה הזאת מעניקה לנו כוחות מיוחדים להתחזק ביראת ה', בלימוד התורה ובקיום מצוותיה, באהבת ואחדות ישראל, כרוחה של מצוות 'הקהל'