בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

משנת חייו ופועלו

דוחק זמני בפרנסה

בימים אלו אשר רבים נמצאים בחל"ת וחויים קשיים בפרנסת בני ביתם, הנה קטע ממכתב מהרבי מליובאוויטש ליהודי שחווה קושי מסויים בפרנסתו כיצד עליו להתייחס למצב זמני זה..

חיזוק הביטחון

נדמה שמישהו יכול להזיק לך? דמיונות! מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש על הצורך בחיזוק הבטחון שהשם יתברך מנהיג את האדם באופן פרטי..

אינך בודד

מכתב מהרבי מליובאוויטש לאחר הסתלקות חמיו הרבי יוסף יצחק, לחסיד שחש בדידות וחלישות בעבודת הקודש: חסיד אינו בודד, הרבי איתו!

התחזקות רוחנית וגשמית

מכתב מהרבי מליובאוויטש על הקשר בין התחזקות בתורה ומצוות לרווחה, אשר על אף הקושי שבדבר הרי שהתועלת והרווחים הינם באין ערוך ולטווח ארוך..

התורה מול המדע

המדע תובע אימות שנשען על ניסוי: "מסקנות" נחשבות ל"מדעיות" אם הן נחקרו על ידי ניסוי – אבל בוודאי שלא ביחס לתנאים שמעולם לא היו ידועים למין האנושי ולעולם לא יהיה ניתן לשכפל אותם ♦ הרבי כותב

לא מרוצה מעצמך?

"ההרגשה של אדם שהוא אינו שבע רצון מעצמו היא דווקא סימן טוב, משום שהיא מציינת חיות וחשק לגדול ולשפר את עצמו" • הרבי כותב

על מצב-הרוח?

אין פירוש הדבר שמצב החרדה שלך בהווה, אותו את מתארת, הוא בלתי מוצדק לחלוטין. למרות זאת, אדם חייב לראות את המכלול של הדברים ולא רק את ההיבטים השליליים • מכתב הרבי מליובאוויטש

מתן תורה – עובדה בלתי ניתנת להכחשה

בקרב אותם עדים ראשונים היו רבים שלמדו את יסודות המדע באותם ימים (כלומר, המצרים), שהרבה הישגים שלהם עדיין קשים מדי להבנה בימינו; היו בקרבם פילוסופים וחושבים, וכן אנשים בורים ובלתי מחונכים, נשים וילדים מכל הגילאים. ובכל זאת, כולם דיווחו על המאורע ועל התופעה הקשורה בו מבלי שתהיה סתירה בין אדם לחברו • הרבי כותב