בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

מבט לפרשה

האסטרטגיה של יעקב

יעקב אבינו מנהל את מלחמתו בעזרת אסטרטגיה ותכנון, ניהול משאבים, פיקוד ואומץ לב מתוחכמים מה אנו במאה ה-21 נוכל לישם • פרק ב"הלכות" מלחמה, וזה לא מה שאתם חושבים..

בלי לשאול שאלות..

תמצית ההוויה היהודית – היכולת להתעלות מעל כל המגבלות הטבעיות ולדבוק בבורא בכל נימי הנפש

לא לנישואי תערובת

הדרך הנכונה היא – "המבדיל בין ישראל לעמים". טובת כל הצדדים, הן היהודי והן הגוי, לשמור על מחיצה חזקה ביניהם. אפשר להיות בקשר בענייני עסקים וכדומה, אבל לא בעניינים אישיים..

המרגלים, הגשם והרוח

מעלת האדם היא שהוא נמצא בתוך העולם, עם המצוקות והקשיים, ולמרות זאת מצליח. דווקא הניגודיות שלו, העובדה שהוא בנוי משתי מהויות, היא שנותנת לו את היכולת לעלות גבוה יותר.

מעלת הניסיון האחרון

מסירות-הנפש האמיתית שהוריש לנו אברהם אבינו, דבקות מוחלטת בבורא, בלי סייגים ובלי שום חישובים ושיקולים

שבת תשובה

התשובה בשבת זו היא במדרגה גבוהה מזו של שאר עשרת ימי תשובה. זו תשובה עליונה יותר, תשובה שבאה מתוך שמחה עצומה..

המצוות הקלות..

בזמן שבית המקדש היה קיים וניכרה יותר הקדושה האלוקית בעולם – היה קל יותר לקיים מצוות.. אך בזמן הגלות לא ניכרת הקדושה האלוקית בעולם. קיום המצוות רווי בקשיים וניסיונות גדולים, ואת הרווח הרוחני שבדבר קשה מאוד לזהות.

לא ידח ממנו נידח

מדוע מזכירים לפני ראש השנה שעם ישראל עתידים לעבוד ע"ז? כאשר נדרשת השראה והתעוררות?

מסעי החיים

לכל אדם יש בחייו מסע פרטי שלו ומסע שלו כחלק מעם ובשני סוגי המסעות עלינו לזכור שלכל חלק במסע יש משמעות ורק כשאיאחז בעבר אגיע אל העתיד בביטחה.