בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

מעשה שהיה

מה עניינך שאני יהודי?

"אתה יהודי?" פניתי אליו. "מה זה עניינך?!" השיב לי בהתרסה. "הנח לי, אינני מאמין בזה, אני הולך עכשיו לאכול ארוחת-בוקר"..

לילה בציוּן רשב"י

לפתע קלטו אוזנינו רחש מלמעלה. לתדהמתנו ראינו שני בדואים משתלשלים פנימה מבעד האשנב שבתקרת הציון. הם היו חמושים ונעלו מגפיים בעלי סוליות ברזל מחודדות

השמש של ניקולשבורג

כאשר חסידים סיפרו את המעשה ברבי שמעלקע והשמש, הם אמנם התפעלו מגדולתו וקדושתו של הרב, זה הרי היה ידוע ומפורסם, אך יותר מכך הם התפעלו מענוותנותו המופלגת של השמש הזקן

הגוי היהודי

לצדקה במובן נעלה זה של המושג – המשיך והסביר רבי עקיבא – מסוגלים רק היהודים, כי הם עוסקים בכך כבר מימי אברהם אבינו …

אל תביאני לידי ניסיון

מה יהיה אם ישאל אותו יוסי המ"מ כיצד נהג בזמן המארבים בתעלה? האם יודה על האמת ובעצם יגלה כי כל אותה תקופה בעצם מעל באמון?…

מי שיש לו לתת תמיד…

טרם יצא את ביתו, נעצר הרב ליד הדלת, הניח ידו על המזוזה, שקע בהרהורים ולבסוף חזר על עקבותיו, נכנס הביתה וישב ללמוד .. סיפור לשבת

התהילים ונרות השבת

חלפו חודשים רבים מאז המלחמה וגב' לדן חשבה כל הזמן על מכתבו של הרבי אודות הדלקת נרות השבת. ההחלטה להדליק נרות היתה קשה עבורה, מזה 45 שנים היא בורחת מהיהדות ומנהגיה וכעת תתחיל להדליק נרות?!

יעוץ נדל"ני משתלם

לאחר שנכנס הרבי ושמע את דבריו.. פנה הרבי אליו ואמר בחיוך, שאם זה על דעתו, אזי המחיר הוא לא פחות מחמשת אלפים דולר..

ה"המן" שחזר בתשובה…

רחש עבר בשוק היהודי: "המן הרשע". שתי מלים אלה הספיקו. בשניות התרוקן השוק כדי מחציתו. רוכלים ורוכלות עטפו בחיפזון את מרכולתם ונעלמו בבהלה..

הסנדלר המשכנע

"את טובתכם אני מבקש!", קרא בהתרגשות מעושה, "כדי שיהיה לכם טוב, אחיי היהודים. וכדי שהעולם כולו יהיה טוב יותר – עליכם להצטרף אלינו ולקבל את אמונתנו!"..