בית חב"ד רמת-אליהו נווה-ים (ע"ר)

רח' פנינת הים 7 נווה-ים ראשון-לציון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

03-9618874

מנהל בית חב"ד
ושליח הרבי מליובאוויטש
הרב חנן כוחונובסקי

10 המבצעים

טהרת המשפחה

חוקי היהדות מקדשים את חיי המשפחה. מרוממים את הקשר שבין איש לאשתו מהרמה הגופנית-הבהמית אל רמה גבוהה של קדושה, טוהר והתעלות. היהדות אינה שוללת, חלילה,

כשרות המזון

מצות הכשרות זכתה למעמד מיוחד בעם ישראל. עובדה היא, שרובו של העם היהודי מתייחס ברצינות לנושא הכשרות. גם יהודים שאינם מגדירים את עצמם כ"דתיים" או

נרות שבת קודש

נרות השבת והחג הם קרן האור שמאירה ומחממת זה דורות רבים את הבית היהודי. אותן שלהבות קטנות מקרינות סביבן אור יהודי וקדושה עתיקת-יומין שבכוחן להחיות

בית מלא ספרים

אחד מ’מבצעיו’ של הרבי מליובאוויטש, מבצע ’בית מלא ספרים’. על מבצע "בית מלא ספרים – יבנה וחכמיה" הכריז הרבי בקיץ תשל"ד. הדרישה היא שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש, בדגש על ספרי היסוד של היהדות.

צדקה

מצוות הצדקה היא מן החשובות שבמצוות. "גדולה צדקה" – אמרו חכמינו – "שמקרבת את הגאולה"! מצוות הצדקה מכפרת על חטאי האדם כפי שנאמר "וחטאך בצדקה

מזוזה

המזוזה היא מצוה אשר העם היהודי רוחש כלפיה חיבה מיוחדת. למזוזה משמעויות אחדות. היא משמשת כסמל, "סמל מעמד" – אות למעמד יהודי. אולם עיקר חשיבותה

תפילין

מצוות התפילין היא אחת המצוות שעליהן נאמר, כי הן שקולות כנגד התורה כולה. מצוה זו היא גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר של העם

אהבת ישראל

המשמעות האמיתית של אהבת-ישראל היא – לאהוב יהודי כפי שהוא, על מעלותיו ומגרעותיו. לאהבו כי הוא יהודי, אח. לאהבו למרות שאולי (נדמה לנו ש)זה לא

תורה

התורה איננה חכמת-אנוש. היא עומדת גבוה הרבה מפרי-הגותם של בני-האדם. התורה היא חכמתו של הבורא. הדרך היחידה שבה גילה האלוקים את "מחשבותיו" לבני האדם –

חינוך

החינוך הוא הכל: הוא יקבע את העתיד; הוא יחרוץ את דינו של הדור הבא; הוא, ולא דבר אחר, יעצב את מהותו של העם היהודי בשנים